S nákupem Pocket Vieweu jste soušasně dostali i kolébku pro komunikaci mezi PV a vaším počítačem včetně programu PC Sync na CD. To vše vidíte vlevo
A zde jak vypadá Pocket Viewer zasunutý v komunikační kolébce. Vysunete ho lehkým vyklopením PV směrem dopředu. Kolébku samozřejmě nemusíte používat při běžné práci, ale jenom při synchronizaci dat (zálohování).