Takže jak vypadá váš PV
 
  Pocket Viewer zleva zespodu i zprava. Zleva můžete vidět multifunkční tlačítko, které se dá použít při navigaci místo tužky. Tu pro změnu vidíte v jejím přirozeném prostředí při pohledu zprava. No a uprostřed pohled na konektor Canon